telefon

Välkommen till en kunskapsdriven branschmötesplats för verksamma inom sektorn Vatten- och avlopp.  Här skapas möten med användare i form av kommunal VA-sektor och industri, leverantörer av utrustning och tjänster samt en lång rad specialister inom fackområdet.

Aktuella mässdatum
13-15 september 2022

För besökarfrågor

Besökarservice

46 8 749 99 00

För utställarfrågor

Eventservice

46 8 749 44 44

Kontakta team Water&Wastewater

Per Junbrink

Sales Manager

+ 46 8 749 91 13

Peter Söderberg

Event Manager

46 8 749 43 93

Margaretha Karlsson

Operative Event Manager

46 8 749 44 38