telefon

Välkommen till en kunskapsdriven branschmötesplats för verksamma inom sektorn Vatten- och avlopp.  Här skapas möten med användare i form av kommunal VA-sektor och industri, leverantörer av utrustning och tjänster samt en lång rad specialister inom fackområdet.

Aktuella mässdatum
14-16 september 2021

Kontakta team Water&Wastewater

Kontakta vår Sales Manager